อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน / Identity


สุภาพบุรุษ   สุภาพสตรี    ลูกแม่รำเพย
วิสัยทัศน์ไกล    ใจกว้าง    ร่างสมาร์ท    มารยาทงาม