จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังมีความรุนแรงมาก โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จึงจำเป็นต้องให้นักเรียน เรียนรู้ผ่านระบบทางไกล ( online ,On Demand ,On Hand )
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศฯ เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน) 12 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 3 อัตรา ) 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ(4.ผลการประเมิน(TSC+) ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ (3. ประกาศโรงเรียนเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/64 ) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ (2. ประกาศโรงเรียนเรื่องมาตรการป้องกัน โควิท-19) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ (1.แผนเผชิญเหตุ) 28 ต.ค. 64
JOB OPPORTUNITY Announced of Debsirinklongsibsam Pathumthani School Urgently Require Full Time Native English Teacher (1 positions) 27 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง การรรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 27 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการเรียน on-line และ on-Hand ดีเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 27 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง 22 มิ.ย. 64
ข่าวสารอิสลาม เทพปทุม