ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 2 อัตรา ) ลงวันที่ 18 ม.ค 65 (อ่าน 19) 19 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศริรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนการสอนรูปแบบ onsite เป็นวันที่ 24 มกราคม 2565 (อ่าน 42) 11 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศริรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนการสอนรูปแบบ onsite เป็นวันที่ 17 มกราคม 2565 (อ่าน 78) 02 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 2 อัตรา ) (อ่าน 97) 24 ธ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่องแจ้งรายชื่อผุ้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน) (อ่าน 162) 12 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 3 อัตรา ) (อ่าน 195) 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ(4.ผลการประเมิน(TSC+) ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี) (อ่าน 209) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ (3. ประกาศโรงเรียนเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/64 ) (อ่าน 204) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ (2. ประกาศโรงเรียนเรื่องมาตรการป้องกัน โควิท-19) (อ่าน 211) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ (1.แผนเผชิญเหตุ) (อ่าน 197) 28 ต.ค. 64
JOB OPPORTUNITY Announced of Debsirinklongsibsam Pathumthani School Urgently Require Full Time Native English Teacher (1 positions) (อ่าน 219) 27 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง การรรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 (อ่าน 222) 27 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการเรียน on-line และ on-Hand ดีเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 362) 27 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 482) 22 มิ.ย. 64
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 400) 19 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์คลลองสิบสาม ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 426) 01 มิ.ย. 64
ประกาศฯ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ลงวันที่ 1 พ.ค 2564 (ล่าสุด) (อ่าน 494) 01 พ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งกำหนดการ วันและเวลา สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 451) 26 เม.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 464) 26 เม.ย. 64
ประกาศฯ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 451) 23 เม.ย. 64
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ กำหนดการ วันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2564 สมัรผ่านช่องทางออนไลน์ (อ่าน 33) 19 เม.ย. 64
ประกาศฯเรื่อง รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเพชรรำเพยเทพปทุม ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 456) 12 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 410) 08 เม.ย. 64
ประกาศ แจ้งตารางสอบ/รายวิชาที่สอบ/ห้องสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 (Gifted) ม.4 (MOU มทร.ธัญบุรี) ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ อาคาร4 (อาคาร อบจ.) (อ่าน 196) 01 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 391) 01 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 370) 01 เม.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 479) 22 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของ สถานศึกษาในวันที่ 1 มี.ค 2564 (อ่าน 404) 25 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2563 (อ่าน 342) 25 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฯ (ฉบับที่ ๔) (อ่าน 367) 19 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษฯ (ฉบับที่ 3) (อ่าน 363) 17 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน กลุ่มเรียน On - Hand ดีเด่น ครั้งที่ 2 (อ่าน 362) 01 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ตั้งใจเรียนในโครงการ ห้องเรียนยุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ เด็กดี ท.ศ.ป.ครั้งที่ 2 (อ่าน 378) 01 ก.พ. 64
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (อ่าน 421) 31 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในวันที่ 1 ก.พ. 2564 (อ่าน 65) 27 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ตั้งใจเรียนในโครงการ ห้องเรียนยุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ เด็กดี ท.ศ.ป.ครั้งที่ 1 (อ่าน 404) 25 ม.ค. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสำหรับนักเรียนที่กรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 67) 25 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 59) 21 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 44) 21 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 50) 21 ม.ค. 64