กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางคนึงนิจ เมธากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมานะ วงศ์มณี
ครูอัตราจ้างดนตรีสากล